Proceduri Specifice

Colegiul Tehnic “Al.I Cuza” Barlad

Comisia de evaluare si asigurare a calitatii -CEAC

LISTĂ PROCEDURI OPERAŢIONALE

Denumirea procedurii operaţionale/generale
Număr
Responsabil
Observarea predării – învăţării
P.O.01
Angheluta Ecaterina
Ilie Mihaela
Determinarea stilurilor de învăţare
P.O.02
Munteanu Atena
Bujoreanu Gabriela
Protecţia muncii în laboratoarele şi atelierele şcolare
P.O.03
Bighiu Nicolae
Pregătirea elevilor pentru performanţă
P.O.04
Ilie Mihaela
Consemnarea orelor de pregătire suplimentară
P.O.05
Brasoveanu Diana
Bors Daniela
Realizarea şi gestionarea portofoliilor elevilor
P.O.06
Angheluta Beatrice
Integrarea elevilor cu CES/NPS
P.O.07
Bujoreanu Gabriela
Prevenirea şi reducerea absenteismului şi abandonului şcolar
P.O.08
Bujoreanu Gabriela
Elaborarea planurilor individuale de acţiune şi consilierea elevilor cu insucces şcolar
P.O.09
Dominteanu Oana
Aplicarea de chestionare elevilor
P.O.10
Dominteanu Oana
Aprecierea gradului de satisfacţie al beneficiarilor procesului educaţional si personalului unitatii
P.O.11
Diaconu Carmen
Consemnarea activităţii de instruire practică la agenţii economici – informarea şi consultarea agenţilor economici
P.O.12
Pais Mihaela
Ilie Mihaela
Rotaru Florinel
Elaborare CDŞ
P.O.13
Ilie Mihaela
Stoica Creola
Elaborare CDL
P.O.13 bis
Ilie Mihaela
Stoica Creola
Dezvoltarea parteneriatului cu A.L.O.F.M.
P.O.14
Stoica Creola
Evidenţa cursurilor de perfecţionare şi a persoanelor participante
P.O.15
Bujenita Alina
Promovarea ofertei educaţionale
P.O.16
Ghetau Mihaela
Accesul la informatiile de interes public
P.O.17
Pais Mihaela
Accesarea şi implementarea LLP – proiecte de parteneriat european sau mobilităţi individuale
P.O.18
Diaconu Carmen
Elaborarea, avizarea şi implementarea proiectelor educaţionale – proiecte de parteneriat judeţene / interjudeţene / naţionale / internaţionale finanţate (altele decât cele finanţate prin LLP)
P.O.19
Diaconu Carmen
Elaborarea, depunerea şi implementarea proiectelor educaţionale locale avizate
P.O.20
Diaconu Carmen
Informarea la nivelul şcolii
P.O.21
Ramona Boidache
Popa Catinca
Informarea elevilor cu privire la desfăşurarea examenelor de absolvire
P.O.22
Brasoveanu Diana
Craciun Anita
Consemnarea utilizării mijloacelor audio – video
P.O.23
Dumitriu Constantin
Chiriac Gheorghita
Monitorizarea activităţilor extracurriculare
P.O.24
Chiriac Irina
Monitorizarea evoluţiei ulterioare a absolvenţilor
P.O.25
Ibanescu Magda Teodora
Promovarea imaginii şcolii
P.O.26
Ghetau Mihaela
Realizarea autoevaluării interne
P.O.27
Pais Mihaela
Optimizarea accesului elevilor la tehnologia informatică şi de comunicare în afara orelor de profil din programa şcolară
P.O.28
Dumitriu Constantin
Chiriac Gheorghita
Procedura acoperirea orelor
P.O.29
Brasoveanu Diana
Procedura de acordarea a primului ajutor
P.O.30
Medic Bogos G.
As. Oprea Rodica
As. Buta Corina
Monitorizarea conduitei elevilor care locuiesc în internatul şcolii
P.O.31
Ibanescu Teodora Magdalena
Primirea – predarea lenjeriei în internatul şcolii
P.O.32
Ibanescu Teodora Magdalena
Accesul persoanelor străine în internatul şcolii
P.O.33
Baciu Rodica
Monitorizarea elevilor care servesc masa la cantina şcolii
P.O. 34
Baciu Rodica
Identificarea punctelor tari şi a celor slabe, a oportunităţilor şi ameninţărilor
P.O. 35
Angheluta Ecaterina
Înregistrarea documentelor şcolare
P.O. 36
Boidache Ramona
Evaluarea personalului didactic
P.O. 37
Pais Mihaela
Securitatea si accesul în unitatea de învăţământ
P.O. 38
Rusu Sava
Elaborare proceduri operaţionale
P.O.39
Brasoveanu Diana
Monitorizarea absenţelor
P.O.40
Bujoreanu Gabriela
Monitorizarea abaterilor disciplinare
P.O.41
Reclaru Mariana
Monitorizarea progresului şcolar
P.O.42
Brasoveanu Diana
Modul de completare a registrului matricol
P.O.43
Boidache Ramona
Achiziţionarea manualelor şi cărţilor la biblioteca şcolii
P.O.44
Rotaru Iulia
Întrunirea consiliului profesoral
P.O.45
Pais Mihaela
Elaborarea deciziilor
P.O..46
Pais Mihaela
Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial
P.O.47
Pais Mihaela
Circuitul documentelor
P.O.48
Pais Mihaela
Intocmirea pontajului
P.O.49
Pais Mihaela
Controlul documentelor
P.O.50
Pais Mihaela
Evaluarea performantelor personalului auxiliar si nedidactic
P.O.51
Pais Mihaela
Repartiţia elevilor pentru cazarea în internat
P.O.52
Pais Mihaela
Organizarea şi desfăşurarea taberelor, excursiilor, expediţiilor şi drumeţiilor şcolare
P.O.53
Pais Mihaela
Colectarea feed backului actorilor educaţionali
P.O.54
Bordeianu Lacramioara
Gestionarea situatiilor de urgenta la nivelul scolii
P.O.55
Pais Mihaela
Selectie CEAC
P.O.56
Pais Mihaela
Selecţia elevilor pentru învăţământul profesional de 2 ani
P.O.57
Ilie Mihaela
Admiterea elevilor pentru învăţământul profesional
P.O.58
Ilie Mihaela
Transferul elevilor
P.O.59
Pais Mihaela
Gestionarea si accesarea dovezilor activitatilor scolare
P.O.60
Angheluta Beatrice
Contestarea notelor
P.O.61
Pais Mihaela