MISIUNEA

 • Misiunea şcolii este să asigure tinerilor și adulților oportunități de educație și instruire de înaltă calitate profesională în domeniile: mecanic, industrie textilă și pielărie, electronică și automatizări, construcții și lucrări publice, turism și alimentație, economic, comerț, industrie alimentară, stimulând dezvoltarea carierei și integrarea pe piața muncii locale și europene.
 • VIZIUNEA

  Profilului moral şi acţional al absolventului este caracterizat de un set de valori pe care ne propunem să le promovăm prin procesul de învăţare şi educaţie:

 • Curajul - a avea puterea de a face ceea ce este bine și de a-și urma propria conștiință.
 • Judecata înțeleaptă – a defini şi a înţelege scopurile valoroase şi a stabili priorităţile; a gândi prin prisma consecinţelor acţiunilor şi a fundamenta deciziile pe înţelepciunea practică.
 • Integritatea – a avea puterea interioară de a spune adevărul, de a acţiona onest în gând şi în faptă.
 • Bunătatea – a arăta grijă şi compasiune, prietenie şi generozitate faţă de ceilalţi.
 • Perseverență - a fi consecvent şi a găsi puterea de a merge mai departe în ciuda dificultăţilor, a eşecurilor personale.
 • Respectul – a arăta consideraţie faţă de oameni, faţă de autorităţi, faţă de proprietate şi, nu în ultimul rând, faţă de propria persoană.
 • Responsabilitatea – a duce la îndeplinire cu consecvenţă obligaţiile care revin fiecăruia, asumarea răspunderii pentru propriile acţiuni.
 • Autodisciplina – a avea control asupra propriilor acţiuni, cuvinte, dorinţe împulsuri şi a avea un comportament adecvat oricărei situaţii; a da tot ce ai mai bun în orice împrejurare.

Avantajele unui liceu tehnologic

 • Educatie si instruire accesibila, de inalta calitate in domenii tehnice si economice!
 • Certificat de competenta profesionala!
 • Oportunitatea de a fi angajat la agentii economici parteneri !
 • Oportunitatea de a colabora cu elevi si profesori din scoli europene
 • Oportunitatea de a obtine permis de conducere!