Oferta Educationala

PLANUL DE INVATAMANT PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

INVATAMANT LICEAL

FILIERAPROFILSPECIALIZAREANR. CLASENR. ELEVI
TEHNOLOGICATEHNICTehnician proiectant CAD128
Tehnician pe mașini cu comandă numerică 128
Tehnician operator tehnică de calcul128
Tehnician designer vestimentar128
Tehnician in constructii si lucrari publice128
SERVICIITehnician în hotelarie128
Tehnician în activităti de comert128
TOTAL7296

INVATAMANT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI

Domeniul de formare
profesională
CALIFICAREANR. CLASENR. ELEVI
MECANICĂMecanic auto128
Tinichigiu vopsitor auto128
CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI
LUCRĂRI PUBLICE
Zidar, pietrar, tencuitor128
INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIEConfecționer produse textile128
Electronica automatizariElectronist, aparate si echipamente128
ComertComerciant - vanzator128
TOTAL6168

În anul școlar  2017-2018 se implementează pentru prima dată la noi în școală și în județul Vaslui învățământul profesional dual nivelul 3 de calificare , pentru o clasă cu  specializarea confecționer produse textile. […]

 

Deviza scolii

Noi te calauzim spre reusita si implinire. Tu ne reprezinti.

Indrazneste sa cunosti !

Colegiul Tehnic „Al.I.Cuza ” se constituie într-o organizaţie educaţională, complexă şi modernă care oferă oportunităţi de educaţie şi instruire accesibilă, la standarde europene, în domenii cerute pe piaţa muncii, sprijinind în acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea economică

Din această perspectivă finalităţile învăţământului liceal au în vedere formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, a dezvoltării sale intelectuale şi profesionale, activ integrat în viaţa socială.

MISIUNEA

Misiunea şcolii este să asigure o educaţie si formare profesionala ce au la baza calitatea , performanța, promovarea valorilor europene ,egalitatea șanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii. Promovează un învățământ modern, centrat pe elev care alternează metodele tradiționale de predare – învățare cu metode moderne.

CONDITII , RESURSE MATERIALE

Colegiul Tehnic ,,Al.I.Cuza,, este o unitate publica , pentru invatamantul de masa care cuprinde nivelurile de invatamant liceu ( filiera tehnologica si teoretica) si scoala postliceala.

Formele de invatamant sunt: zi, seral, frecventa redusa .

Scoala asigura pregatire in filiera tehnologica pentru domeniile: mecanic , industrie textila si pielarie , electronica si automatizari , constructii instalatii si lucrari publice , turism si alimentatie , comert , industrie alimentara si in filiera teoretica , profil matematica-informatica.

Spatiile de invatamant situate in cele doua cladiri ale scolii cuprind: 31 sali de clasa , 13 laboratoare si cabinete ( laborator de fizica, chimie , laboratoare de informatica cu calculatoare conectate la internet, laborator de mecatronica, CAD, AEL, laborator de electronica , mecanica , textile , cabinet de economie si de limbi moderne) 11 ateliere scoala , 2 cabinete de asistenta psihopedagogica , sala de sport , service auto,biblioteca , sala de lectura , 2 cabinete medicale.

Unitatea ofera internat cu 100 de locuri de cazare , cantina cu 50 locuri /serie.

RESURSE UMANE

Personalul didactic este format din 97 de cadre didactice (65 femei, 32 barbati) , personalul didactic auxiliar 16 si pentru personalul nedidactic 26.

Distributia pe grade didactice a personalului dactic este:

Numar personal didactic calificat Numar personal didactic necalificat
Doctorat Gradul I Gradul II definitivat debutant  
2 49 20 30 16 4

Avantajele unui liceu tehnologic

o Descoperirea de către elev a propriilor afinităţi, aspiraţii şi valori în scopul construirii unei imagini de sine pozitive ;

o Dezvoltarea capacităţii de a comunica, folosind, diferite limbaje specializate ;

o Dezvoltarea capacităţii de a gândi independent ;

o Formarea autonomiei morale;

o Posibilitatea continuării studiilor în formele de învăţământ postliceal şi universitar;

o Dezvoltarea pregătirii forţei de muncă pe diverse forme de specializare, pe baza nevoilor socio-economice ale comunităţii locale;

o Dezvoltarea capacităţii de adaptare şi de orientare într-o societate aflată într-un proces continuu şi rapid de schimbare.

OFERTA EXTRACURRICULARA

• Revista Lyceum T

• Revista Free Time

• Cercul de ecologie

• Proiecte europene

• Scoala de soferi

• Card ECDL

• Activitati anuale dedicate zilei liceului

• Proiecte educationale