Oferta Educationala

PLANUL DE INVATAMANT PENTRU ANUL SCOLAR 2018-2019

INVATAMANT LICEAL

FILIERAPROFILSPECIALIZAREANR. CLASENR. ELEVI
TEHNOLOGICATEHNICTehnician proiectant CAD128
Tehnician pe mașini cu comandă numerică 128
Tehnician operator tehnică de calcul128
Tehnician designer vestimentar128
Tehnician in constructii si lucrari publice128
SERVICIITehnician în hotelarie128
Tehnician în activităti de comert128
TOTAL7296

INVATAMANT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI

Domeniul de formare
profesională
CALIFICAREANR. CLASENR. ELEVI
MECANICĂMecanic auto128
Tinichigiu vopsitor auto128
CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI
LUCRĂRI PUBLICE
Zidar, pietrar, tencuitor128
INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIEConfecționer produse textile128
Electronica automatizariElectronist, aparate si echipamente128
ComertComerciant - vanzator128
TOTAL6168

În anul școlar  2017-2018 se implementează pentru prima dată la noi în școală și în județul Vaslui învățământul profesional dual nivelul 3 de calificare , pentru o clasă cu  specializarea confecționer produse textile. […]

Oferta educationala 2018 – 2019