Europene

Prezentare program acreditare Erasmus+ 2021-2025 (pdf)

2020-1-RO01-KA120-VET-095735 – Diploma acreditare

 

RESTARTResurse EducaționaleStrategii și Tehnici Atractive Raportate la Tineri”

Contract nr.: 2018-1-RO01-KA101-047514

 

We Welcome Work

Online apprenticeship simulator for introducing work strategies to teachers, students and companies

Contract nr.: 2016-1-RO01-KA202-02471

 

Proiectul:”DIAL-UP: Durabil, Inovativ, Aplicativ, Lucrativ = Utilitate şi Profesionalism”

Contract nr. 2016-1-RO01-KA102-024240

povesti de succes

POSDRU DINFO – materiale pentru consiliere 

 

POSDRU DINFO – firme de exerciţiu

 

Activitatea europeană a Colegiului Tehnic „Al.I.Cuza”Bârlad

2004 – 2007 :  Proiectul european COMENIUS “Marketing in Europe”.

2009 – 2011 : Proiectul european GRUNDTVIG  “Volare – Voice Of the Learner As Real Enablement “ – desfăşurat prin Asociaţia Cuza în parteneriat cu alte 7 ţări din Europa:Austria, Franţa, Turcia, Norvegia, Germania, Cipru şi Marea Britanie.

2009 – 2014 : Schimb de experienţă în activitatea didactică (vizite profesori din Finlanda, Austria, Germania în cadrul unor activităţi de voluntariat ).

2010 – 2011– proiectul european  eTwinning:  Religious traditions in Europe în colaborare cu colegiul profesional  IPSSAR “Karol Vojtyla” Catania – Italia.

2008 – 2011 – Parteneriat cu Corpul Păcii – S.U.A. (activităţi de voluntariat desfăşurate de reprezentanţi ai Corpului Păcii în cadrul liceului nostru).

2011 – 2013 – proiectul POS DRU: SCAN – Salvaţi Copiii de Abandon şi Neintegrare” – pentru 85 de elevi  dezavantajaţi socio-economic, marea majoritate din mediul rural.

2013 – mobilitate individuală în cadrul programului Comenius la Universitatea Sapienza din  Roma, Italia – programul de formare “Eurodidaweb – folosirea în scop pedagogic a internetului şi instrumentelor media” – beneficiar prof.Diaconu Carmen.

2014 – activităţi educative realizate împreună cu doi profesori germani, reprezentanţi ai asociaţiei non-profit Senior Experten Service din Bonn – Germania, în cadrul  unei activităţi de voluntariat desfăşurate de aceştia în liceul nostru.

2013 – 2014 – Proiectul European YES,  în care liceul nostru este şcoală pilot, desfăşurat prin Asociaţia „Emil Racoviţă” Vaslui.