Proiect JOBS

 Proiectul JOBS (Orientare profesională – training în întreprinderi și școli)

combină, în Romania, doua elemente – piața muncii și educația din ultimii ani de gimnaziu și primii ani de învățământ tehnic. Elevii sunt pregătiți pentru a-și allege viitoarea carieră, primesc informații despre oportunitățile profesionale și au sansa să dobândească abilități de viață, care sunt folositoare pentru orice carieră.

Cine este implicat?

Ideea proiectului a fost intens dezvoltata in perioada mai 2008 – mai 2011 printr-o cooperare stransa intre Universitatea Pedagogica Zurich (PH Zurich), Ministerul Educatiei Nationale (MNE) si Centrul National pentru Dezvoltarea Invatamantului Profesional si Tehnic (CNDIPT) din Romania.

In cadrul acestui proces, Centrul pentru Proiecte Internationale in domeniul Educatiei (IPE), in calitate de principal contractant al Agentiei Elvetiene de Dezvoltare si Cooperare (SDC) este responsabil cu implementarea si coordonarea proiectului. In primii ani, in cadrul parteneriatului stabilit pentru implementarea proiectului, au fost definite procedurile de lucru, responsabilitatile si repartizarea sarcinilor.Toate acestea sunt acum ferm definite in prevederile privind modul de lucru in comun.

Proiectul este sprijinit si de eforturile depuse de Universitatea Bucuresti, de departamentele de cercetaresi IT ale Universitatii Pedagogice Zurich si ultimul, dar nu cel din urma, de Inspectoratul Scolar Judetean Brasov.

 De ce JOBS?

Dezvoltarea din Europa in general si aderarea Romaniei la Uniunea Europeana au schimbat perspectivele profesionale ale elevilor. Scoala si metodele de predare trebuie sa se adapteze la aceste situatii. Pe viitor, va fi nevoie de muncitori calificati, care sa aiba competente si abilitati in managementul si realizarea proiectelor si care sa-si poata folosi cunostintele si abilitatile in diferite situatii. Predarea in ultimii ani de invatamant gimnazial si in primii ani de invatamant etnic trebuie sa fie caracterizata de metode orientate pe proiecte si autoreflectie, de concentrare catre practica profesiilor, de legatura dintre scoala si nevoile unei lumi a profesiilor schimbata.

 Ce este JOBS?

Obiectivul JOBS este sa pregateasca elevii din Romania aflati in ultimii ani de gimnaziu si primii ani de invatamant ethnic pentru:

  1. a) dobandirea unor competente si abilitati utile in viata,
  2. b) obtinerea unei perceptii realiste privind oportunitatile de pe piata muncii in regiunea lor,

c)luarea unei decizii privind educatia lor viitoare si cariera lor profesionala.

Aceasta se realizeaza prin introducerea unei noi abordari transcurriculare, prin folosirea unor metode adecvate de predare-invatare (invatarea bazata pe sarcini) si cu ajutorul unei serii de 7 manuale pentru elevi. In plus, JOBS acorda sprijinul necesar profesorilor prin instruri, mentorat si informare constanta cu ajutorul unei platforme de invatamant la distanta.

Cum se derulează JOBS ?

Prin sarcini de lucru grupate thematic în module care se vor parcurge într-un an școlar, ELEVII realizează:

 investighează diferite biografii personale ale unor oameni din mediul de muncă;

 îşi analizează propriile talente, abilităţi sau interese;

 discută împreună cu părinţii despre posibilităţi, şanse şi riscuri;

 pregătesc singuri, cu multă seriozitate, vizita de explorare la un agent economic;

 fac cercetări şi contactează singuri agentul economic;

 prelucrează şi prezintă rezultatele vizitei de explorare în cadrul expoziţiei din şcoală.

Elevii sunt sprijiniţi în demersurile lor de un set de instrucţiuni, fişe de lucru, instrumente şi liste de verificare şi îndrumaţi de profesori special instruiţi. Prin experienţa directă, elevii au ocazia să-şi dea seama dacă pot îndeplini cerinţele profesiei de care sunt interesaţi, îşi pot descoperi punctele forte şi pe cele slabe, învaţă să se adapteze la muncă şi să-şi assume responsabilităţi. Prin contactul direct cu elevul, angajatorii au posibilitatea de a-şi asuma un rol activ in procesul de alegere a profesiei în cunoştinţă de cauză.

Echipa JOBS de la COLEGIUL TEHNIC “AL.I.CUZA” BARLAD, în anul şcolar 2015-2016 este formată din elevii clasei a X-a E1 și profesorii: Angheluta Beatrice, Lupu Zinica si Marian Iuliana.