Pret

Pentru categoria “B” – 1000 lei

Pentru categoria “C si CE” – 2500 lei

Cei care solicita categoriile B, C si CE – 3400 lei

Preturile includ atat pregatirea teoretica cat si practica

PLANUL DE INVATAMANT: aici

- Extras din O.M.T. nr. 733/2013

“Condiții de pregătire

Art. 5. (1) Pentru efectuarea pregtirii în vederea obinerii permisului de conducere
solicitantul depune la sediul autorizat al colii de conductori auto urmtoarele documente:
a) cerere
b) actul de identitate, în copie;
c) permisul de conducere, în copie, dup caz;
d) certificat medical cu meniunea “apt”;
e) document de evaluare obligatorie a capacitii psihologice, în original, cu meniunea
„apt”;
f) cazier judiciar în copie sau declaraie pe proprie rspundere din care s rezulte faptul c
nu se încadreaz în prevederile legale în vigoare privind interdicia de a se prezenta la examenul
pentru obinerea permisului de conducere în original;
g) în cazul cetenilor strini, declaraie notarial din care s rezulte ca nu posed un alt
permis de conducere naional eliberat de o autoritate strin sau c dreptul de a conduce nu a fost
suspendat, retras ori anulat.

……

Art. 12. Pregtirea practic a unui cursant în vederea obinerii permisului de conducere
auto poate începe numai dup ce acesta a finalizat pregtirea teoretic în cadrul unei coli de
conductori auto autorizate i a depus toate documentele prevzute la art. 5 alin. (1).

Durate de pregătire

Art. 14. (1) Durata unei ore didactice de pregtire teoretic sau practic este de 50 minute.
(2) Dup fiecare or didactic de pregtire teoretic, se va lua o pauz de 10 minute.
(3) Dup fiecare or didactic de pregtire practic, se va lua o pauz de 10 minute.
(4) Cu acordul cursanilor, se pot efectua 2 ore didactice de pregtire practic consecutive,
urmate de o pauz de 20 de minute.
Art. 15. (1) Durata zilnic a pregtirii teoretice programate pentru o grup de cursani,
indiferent de numrul disciplinelor prevzute în orar, nu poate depi 5 ore didactice.
(2) Durata zilnic a pregtirii practice programate pentru o persoan, nu poate depi 2 ore
didactice.

OMT 733_2013

Comments are closed.